Algemene voorwaarden

De hieronder vermelde voorwaarden gelden tevens als overeenkomst en beschrijven de rechten en de verantwoordelijkheden als deelnemer van één van de diensten die “Yoga bij Danielle” biedt. Door het volgen van een les of door het ontvangen van een massage geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Neem daarom de tijd om deze juridisch bindende overeenkomst te lezen. Algemene voorwaarden voor groepslessen, workshops en massages bij “Yoga bij Danielle”.

1. “Yoga bij Danielle” is op 1 juli 2013 opgericht door Danielle Alofs-Gimpel.
“Yoga bij Danielle” is gevestigd aan de Veerdijk 40, 1531 MS te Wormer.

2. Cliënt
2-1 Cliënten zijn diegenen die groepslessen, privélessen, workshops, consulten of massages volgen/ontvangen bij “Yoga bij Danielle”.
2-2 Deelname aan de lessen en het ondergaan van consulten of massages geschiedt volledig op eigen risico van de cliënt.
2-3 De cliënt wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten.
Bij twijfel dient cliënt de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te raadplegen.
2-4 Ben je er niet zeker van of je wel yoga of meditatie mag beoefenen of een massage of consult mag ondergaan, overleg dat dan eerst met jouw (huis)arts, specialist of therapeut en laat het de docent/masseur van tevoren weten.
NB: Niet alle artsen, specialisten of therapeuten zijn goed bekend met yoga, ayurveda, massage of meditatie! Ze kunnen mij altijd telefonisch contact opnemen voor extra informatie.
2-5 De cliënt wordt dringend verzocht lichamelijke en/of psychische klachten te melden voor de les, massage of consult aan de docent of behandelaar (massage/consult).

3. Abonnement en betalingen
3-1 “Yoga bij Danielle” werkt met maandabonnementen en strippenkaarten.
3-2 Een abonnement begint op de dag dat het abonnement wordt afgesloten.
3-3 Je wordt verzocht zelf het abonnementsgeld aan het begin van de maand te betalen.
“Yoga bij Danielle” werkt niet met automatische incasso. De strippenkaart gaat in vanaf de eerste les, er zitten 10 strippen op de kaart en deze kunnen worden verdeeld over een periode van 3 maanden.
3-4 Wanneer u bij een les niet aanwezig kan zijn door ziekte, vakantie of een andere reden, dan dient u zich uiterlijk 2 uur voor aanvang van de les uit te schrijven via Momoyoga. Deze les kunt u op een later tijdstip (binnen 2 maanden, anders vervalt deze les) inhalen. De les vervalt, wanneer deze niet wordt afgemeld via Momoyoga. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Het abonnement kan in geval van ziekte (langer dan 4 weken) tijdelijk stopgezet worden (maximaal 2 maanden). Mocht er voor een specifieke les een wachtlijst zijn, dan vervalt uw plek voor deze les. Tijdens vakanties of officiële feestdagen kan het abonnement niet stopgezet worden.
3-5 Je kunt niet zelf besluiten mij de ene maand slechts de helft van het abonnementsgeld betalen omdat je de maand voorafgaand maar twee lessen hebt bezocht.
3-6 Het (relatief lage) abonnementsgeld is gebaseerd op het feit dat je elke maand doorbetaalt.
Je begint en eindigt daarom met betalen zolang er lessen worden aangeboden.
3-7 Bij onvoldoende aanmeldingen, heeft “Yoga bij Danielle” het recht de les te annuleren.
3-8 Wanneer “Yoga bij Danielle” bij ziekte van de docent geen vervangende docent heeft kunnen
regelen, zal de les worden geannuleerd. De gemiste les kan worden ingehaald.

4. Akkoordverklaring
4-1 Deelname aan lessen, workshops, massages of consulten betekent dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
4-2 Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat “Yoga bij Danielle” niet aansprakelijk kan worden gesteld voor
a. de eventuele kosten, gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de lessen, workshops en massages.
b. beschadiging, diefstal of verlies van bezittingen van de cliënt.
c. parkeerboetes

5. Parkeren Gebouw Saigon
Aan de achterkant van Saigon en aan de zijkant, naast de Batavia, kunnen fietsen worden geparkeerd. Auto’s kunnen aan de achterkant worden geparkeerd aan de oprit of aan de straat. Aan het gebouw zelf zijn gereserveerde plekken en dienen vrij gehouden te worden. 


6. Huisregels “Yoga bij Danielle”
6-1 “Yoga bij Danielle” bevindt zich op de eerste verdieping van gebouw Saigon en de algemene voordeur en achterdeur staan normaal gesproken niet open.
Bel aan bij nummer “Yoga bij Danielle” op het belbord, waarna de deur d.m.v. een intercomsysteem zal worden geopend.
Er is geen lift aanwezig in het gebouw. De studio bevindt zich op de eerste verdieping achter de eerste deur aan de zaanzijde.
Tussen twee lessen is er 15 minuten pauze. Je wordt daarom dringend verzocht niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van jouw les aan te bellen, omdat de laatste 10 minuten van de voorgaande les altijd volledige ontspanning zijn.
6-2 Binnen “Yoga bij Danielle” moeten mobiele telefoons altijd uit of op stil staan.
6-3 Er mogen geen video- of audio-opnamen van de les worden gemaakt.
6-4 Draag soepel zittende kleding. En voor de eindontspanning kunnen sokken en/of vest/jasje prettig zijn.
6-5 In de yogazaal mag alleen water worden gedronken.
6-6 We werken op sokken of op blote voeten. Als je last hebt van voetschimmel (zeer besmettelijk), dan is het dragen van sokken verplicht.
6-7 Het is raadzaam om niet kort voor de les een hele maaltijd te eten.
6-8 Yogamatten en andere hulpmiddelen zijn in de studio aanwezig.
6-9 “Yoga bij Danielle” beslist, in overleg met cliënt, in alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien.
6-10 Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel jou als voor mij een vanzelfsprekendheid.

 Yoga bij Danielle